کریمه اهل البیت

اول ذیقعده سال 173درشهرمدینه دیده به جهان گشود ودارای منزلت ومقام بسیار والایی است تاجایی که امام صادق درشان کریمه اهل البیت فرمودند:ان لله حرما وهو مکه الا ان لرسول الله حرما وهو المدینه الا وان لامیرالمومنین علیه السلام حرما وهوالکوفه الا وان قم الکوفه الصغیره الا ان للجنه ثمانیه ابواب ثلاثه منها الی قم فیها امراه هی من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی تدخل بشفاعتها شیعتی الجنه باجمعهم .

خداوندحرمی داردکه مکه است پیامبرحرمی دارد وآن مدینه است وحضرت علی حرمی دارد وآن کوفه است وقم کوفه کوچک است که از8 درب بهشت سه درب آن به قم باز می شود زنی ازفرزندان من درقم است که اسمش فاطمه دخترموسی است وبه شفاعت اوهمه شیعیان من وارد بهشت می شوند .

امام رضا درفضیلت حضرت معصومه فرمودند :من زارها عارفا بحقهافله الجنه  هرکسی فاطمه معصومه رازیارت کند درحالی که عارف به حق اوباشد بهشت براوواجب می شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 7:47  توسط ایمان نظری  | 
بایدها و نباید های نوروزی ۱ . صله ارحام داشته باشیم ۲ . دید و بازدید آشنایان برویم ۳ . در رفع کدورت ها و پایان دادن به قهرها بکوشیم ۴ . احسان ویژه به والدین و سالمندان داشته باشیم ۵ . محاسبه عملکرد مالی و معنوی سال گذشته را از یاد نبریم ۶ . برنامه ریزی و تصمیم های ارزشمند برای سال آینده داشته باشیم ۷ . به کودکان محبت کنیم و با همه مهربان و خوشرو باشیم ۸ . سفرهای کوتاه و بلندمدت ( سیرآفاق ) داشته باشیم ۹ . به محرومان و نیازمندان به ویژه آشنایان توجه کنیم نبایدهای نوروزی ۱ . اسراف ، تبذیر و تجمل گرایی در خورد و خوراک و هزینه های دیگر نداشته باشیم ۲ . تفاخر و بزرگنمایی نکنیم ۳ . گناه ، معصیت و خروج از دایره شرع نداشته باشیم ۴ . به کارهای پرخطر ، آزاردهنده و خرافاتی دست نزنیم
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت 11:15  توسط ایمان نظری  | 

وظایف زن دربرابرشوهر:

1- تمکین واطاعت ازشوهر:

ازجمله حقوق شوهر بر زن تمکین  است زنی ازپیامبرازحق شوهربر زن سوال کرد فرمود:این است که اورافرمان برد وازاموالش جزبا اجازه بخشش ننمایدو........(اصول کافی ج 5ص 508)

2- آراستگی برای شوهر :

اسلام به زیبایی وآراستگی درخانواده سفارش نموده ودرسیره پیشوایان دینی هم مورد توجه قرارگرفته است

3- حفظ امانت :

ازوظایف زن دربرابرشوهرحفظ امانت است وافشای راز شوهر توسط زن مورد نکوهش قرارگرفته وخداوند برخی ازهمسران پیامبر رابه دلیل افشای راز آن حضرت رادرسوره تحریم آیه 3 توبیخ کرده است

4- آرایش نکردن برای غیر شوهر :

ازتوصیه های قرآن درسوره نور آیه 31به زنان آرایش نکردن برای غیرشوهراست.امام صادق فرمود: هرزنی برای غیرشوهرخودراخوشبو نمایدنمازاوقبول نیست تازمانی که آن بوی خوش پاک شود همانطور که جنابت خودراباغسل پاک می کند.(وسائل الشیعه ج43ص 59)

5- اجازه ازشوهر گرفتن برای خروج ازمنزل :

پیامبرنهی کرده که زنی بدون اجازه شوهرش ازمنزل خارج شود اگر چنین کند موردلعن ملائکه آسمان وهمه مردوزنی که با اوبرخورد می کند ؛ قرارمی گیردتابه خانه برگردد.(وسائل الشیعه ج14ص113)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 8:45  توسط ایمان نظری  | 
                                      وظایف شوهردربرابر زن

موثرترین راه برای داشتن زندگی سالم شناخت وظایف زن وشوهر نسبت به یکدیگراست لذاخداوند هم وظایفی برعهده این دو گذاشته که عبارتند از:

1- پرداخت مهریه :

شوهرپس ازتعیین مهریه موظف به پرداخت آن است مگر اینکه زن مهرخودراببخشد.درقرآن آمده ((ومهرزنان رابارضایت خاطربه آنان بدهیدپس اگرچیزی ازآن رابارضایت خاطربه شما بخشیدند آنراحلال وگوارابخورید ))نساء4)).

2-تامین رفاه متناسب :

درسوره بقره آمده که (( وخوراک وپوشاک مادران بطورشایسته برعهده پدراست هیچ کس جزبه قدروسعش مکلف نمی شود ))بقره 233))درسوره نساء آیه 34پرداخت نفقه هم جزء وظایف مرد شمرده شده است .

3- تامین نیاز های جنسی زن :

حق هم خوابگی وتامین درست آن درسلامت خانواده وجامعه نقش بسیارمهمی راداراست .درآموزه های دینی به روابط صحیح جنسی دو همسر به عنوان امری معنوی ووصالی مقدس وپیوندی مبارک

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 14:11  توسط ایمان نظری  | 

      

پيامبر اكرم(ص):

هركس بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است.

 

********************

فرخنده ميلاد مسعود آخرين برگزيده اعصار، ساحل نجات دهنده هستي و مصلاي سپيده سيرتان، حضرت امام مهديعجل الله تعالي فرجه الشريف مبارك باد.

 

 

  درانتظار یار

دانی که انتظارتوباماچه می کند ؟

طوفان ببین به پهنه دریاچه می کند

آشفته ام چو موج به دریای زندگی

آشفتگی ببین به دل ما چه می کند

یکدم بپرس این همه غم این همه بلا

درخاطرشکسته زغم ها چه می کند

دورازبهارروی توبی برگ مانده ام

بی برگ وبارمانده به دنیا چه می کند

بنشین ز راه لطف دمی درکناردل

آخربپرس این دل تنها چه می کند

              (علیرضاانصاری فر)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393ساعت 9:24  توسط ایمان نظری  | 
ذوالکفل کیست ؟

واذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل وکل من الاخیار(ص 48)

وبخاطرآور اسماعیل والیسع وذوالکفل راکه همه ازنیکان بودند.

درروایت امام علی نام دیگرذوالکفل یوشع بن نون می باشد(عیون اخبارالرضا)

امام باقرفرمود : اوپیامبرفرستاده ای بودکه به ذوالکفل نامگذاری شدبخاطراینکه متکفل روزه روز وقیام شب وسخن حق بود وبه آن وفاکرد( تفسیرشبرص 628)

مشهوربین علماءومورخین این استکه ذوالکفل پیامبربوده است (بحارالانوارج 13ص 405).

درکتب تاریخی وتفسیری آمده که اهل حضرموت است ویکی ازانبیاء بنی اسرائیل است که بعدازحضرت سلیمان به نبوت برگزیده شد وبین مردم قضاوت می کرد وهیچگاه خشمگین نمی شد مگربخاطرخداوند.

طبق قول مشهور قبراودربابل(عراق)مابین حله بغدادمی باشد وحل دفنش برملاحه نزدیک مسجد نخیله ذکر شده است .

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 18:15  توسط ایمان نظری  | 

               طورجنون

نشدی غایب ازاندیشه که پیداکنمت

تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت

چشم دل روشنی ازمهر رخت می گیرد

گم نکرده ست تورادیده که پیدا کنمت

گرچه یک لحظه جدا ازتو نبودم همه عمر

باز ازشوق به هر لحظه تمنا کنمت

اشک نگذاشت تماشایی رویت باشم

سببی ساز که بی پرده تماشا کنمت

بس که باخلق زحسن تو سخن می گویم

ترسم آخر که مه انجمن آرا کنمت

ای دل ازتیرگی آینه خویش منال

دامنی اشک بیاورکه مصفا کنمت

هم چوآیینه اگرپاک ومصفا گردی

محورخساره جانانه سرا پا کنمت

در ره عشق مدد ازخردخام مگیر

تابه تدبیرجنون واله وشیدا کنمت

شعله ای ازقبس طور جنون گیروبسوز

تابه صحرای طلب بادیه پیما کنمت

لن ترانی شنوی گر ارنی گویی باز

پرده افکندم ازاین راز که بینا کنمت

یک جهان درد اگررو به توآورد بیا

تاکه رو سوی وی آورده مداوا کنمت

درغم مهدی موعود چو پروانه بسوز

تاچو اوجرعه کش جام تولا کنمت

((محمدعلی مجاهدی -پروانه ))

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 13:56  توسط ایمان نظری  | 

سحاب فیض

خوب می دانم زمن رنجیده ای

چون همه اعمال زشتم دیده ای

گوئیا کردی رهاقلاده ام

کزتواین گونه جدا افتاده ام

تاکه ازهجرت حکایت می کنم

باتومن ازتوشکایت می کنم

ای سحاب فیض ای کوه کرم

دردمند وروسیاهم مضطرم

یاز راه لطف برمن کن نظر

تاجداگردم زهردردوضرر

یادعاکن من بمیرم نازنین

تانسوزانم دلت رابیش ازاین

+ نوشته شده در  شنبه سوم خرداد 1393ساعت 17:16  توسط ایمان نظری  | 
شخصیت حضرت زینب باواژه صبرواستقامت دربرابرمصائب قرین است به حدی که اوراام المصائب وام العزائم نامیده اند.صبرازاصول اخلاقی اسلام است ودرروایات به سه نوع صبر اشاره شده است :

1- صبر برمصیبت

2- صبردرمقابل معصیت

3- صبردرمقام عبادت وبندگی

همه مردم ازانبیاء گرفته تادیگران طبق قانون الهی مورد آزمایش قرارمی گیرندتابتواننداستعدادهای خودراشکوفاسازندشیوه های امتحان هم متفاوت است وباترس -گرسنگی - زیان مالی وجانی موردآزمایش قرارمی گیرند.

ازسنت های الهی فرستادن بلاوسختی برای اولیاءوانبیاءاست وبااستناد به روایات هرچقدرایمان شخص بیشترشود سختی ومرارت بیشتری براو واردمی شود .تاریخ هم گواه است که اولیاءمانند زینب وپدربزرگوارش ومادرمطهره اش وبرادرانش چگونه بامصیبت روبروشده اند.

حضرت علی فرمود :ان اشدالناس بلاءالنبیون ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل .

زینب اززمان کودکی بارنج وسختی ومصیبت آشنابوده درحالی که دخترچهار یاپنج ساله ای بوده داغ جدبزرگوارش پیامبر رادید75 ویا95روز بعد داغ مادر رادید وسی سال بعد کوفه فرق شکافته پدر رامشاهده نمود ودرمدینه هم پاره های جگر برادررامشاهده نمود اما اوج مصیبت زینب درکربلا بود که 18نفر ازبنی هاشم به شهادت رسیدند وداغ فرزندان وبرادر وبرادرزادگان خودراباچشم خودمشاهده نمود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393ساعت 8:55  توسط ایمان نظری  | 
 

 

به امید روزی كه حجت حق و طالب خون خدا با در دست داشتن ذوالفقار علوی و با نوای دلنشین با قلبی مملوّ از عشق فاطمی ندا برآورد كه :

 

 

 انا بقیة الله خیر لكم و انا الذی املاءُ الارض قسطاً و عدلاً

 

 

 

و در ندای مظلومیت

 

 

 

هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی

 

 

 

جد غریبش پاسخ دهد :

 

 

 

الا یا اهل العالم ، انا الامام القائم .

 

الا یا اهل العالم ، انا الصمصام المنتقم .

 

الا یا اهل العالم ، انَّ جدّی الحسین قتلوه عطشاناً .

 

الا یا اهل العالم ، انَّ جدّی الحسین طرحوه عریاناً .

 

الا یا اهل العالم ، انَّ جدّی الحسین سحقوه عدواناً .

 

 

 

ای اهل عالم ، آگاه باشید كه من امام قیام كننده ام .

 

ای اهل عالم ، آگاه باشید كه من صمصام انتقام گیرم .

 

ای اهل عالم ، آگاه باشید كه جدم حسین را تشنه شهید كردند .

 

ای اهل عالم ، آگاه باشید كه جدم حسین را عریان رها كردند .

 

ای اهل عالم ، آگاه باشید كه بدن جدم حسین را از روی دشمنی خرد كردند .

 

الزام الناسب جلد دوم صفحه282

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393ساعت 18:51  توسط ایمان نظری  |